Dịch Vụ

DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT

DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT

GỬI QUỐC TẾ CÓ NHIỀU DỊCH VỤ : -Gửi theo giá tiết kiêm. -Gửi đi quốc tế bằng nhiều dịch vụ :DHL ,FeDEX -Nhận trước 12 giờ.

DỊCH VỤ GIA TĂNG

DỊCH VỤ GIA TĂNG

NHỮNG YÊU CẦU ĐẶC BIỆT : -Ngoại tuyến vùng xa. -HỎA TỐC HP-SG trong ngày. -Phát sớm

Chống dịch lần 2

Chống dịch lần 2

COVID đến 1/8/2020