Giới thiệu chung

Giấy phép bưu chính

Giấy phép bưu chính

Ngày 22/5/2019, Công ty Chuyển phát nhanh DHA đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép hoạt động trên lĩnh vực chuyển phát thư từ.

Giới thiệu về DHA

Giới thiệu về DHA

Công ty TNHH Chuyển phát nhanh DHA được thành lập từ ngày 24/03/2006 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Phòng cấp phép. Trải qua gần 15 năm hoạt động trong lĩnh vực Chuyển phát nhanh,...

THƯ NGỎ KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG