Tin tức

THƯ NGỎ KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG.

THƯ NGỎ KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG.

THƯ NGỎ KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG.

VUI BUỒN NGHỀ BƯU TÁ

VUI BUỒN NGHỀ BƯU TÁ

Sáng nào cũng vậy, khoảng sau 8h, bác Phạm Thanh Liên ở đường Lê Duẩn lại ngóng anh bưu tá mang báo đế...