DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT

GỬI THƯ ,HÀNG ĐI QUỐC TẾ :

Khi quí khách có nhu cầu gửi đi Quốc tế thường quan tâm đến :

_Gửi bằng dịch vụ nào?

_Thời gian đi khoảng bao nhiêu lâu ?

-Gía là bao nhiêu cho gói hàng,thư đó.

DHA SẼ TƯ VẤN CHO QUÍ KHÁCH :

_Tài liệu đó là loại gì có quan trọng ở mức độ nào để dùng dịch vụ cho đỡ lãng phí về tiền bạc .

-Tài liệu đó đi nước nào nên dùng dịch vụ nào .?

_Có vùng phát được trước 9 g hoặc 12 g .

-Nếu là hàng thì hàng đó có đi được không hoặc có vướng về vấn đề HQ không ?

Sơ qua một số vấn đề trước khi gửi đi Quốc tế , nếu có vấn đề gì chưa rõ quí khách có thể gọi vào số :0988 568 718