DỊCH VỤ GIA TĂNG

DICH VỤ  GIA TĂNG CỦA CHUYỂN PHÁT NHANH:

Đối với thư đi trong nước gửi từ Hải Phòng và nhu cầu của khách hàng :

_Sáng gửi thư từ Hải Phòng lên Gia Lâm HN yêu cầu phát trong chiều.

_Sáng gửi thư từ Hải Phòng lên Sóc Sơn HN  yêu cầu phát trong chiều.

_Sáng gửi sớm trước 8gio  từ Hải Phòng vào trong thành phố HCM trong ngày......

-Hoặc quí khách có yêu cầu gì đặc biệt về quá trình phát thư hãy liên lạc với tel :0988 568 718.