Giấy phép bưu chính

Quyền được kinh doanh dịch vụ trong nghành bưu chính .

-Trong những năm đầu mới lập nghiệp của DHA express ,để được kinh doanh trong nghề bưu chính chỉ cần có :Giâý chứng nhận đăng ký doanh  nghiệp do -Sở kế hoạch và đầu tư Hải Phòng cấp là được hoạt động .

-Để nâng tầm bưu chính Việt Nam ,để phục vụ các hoạt động trao đổi với các nước thành viên của Liên minh Bưu Chính thế giới và các tổ chức Quốc tế ,Ngày 17 tháng 06 năm 2011 Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính bằng Nghị định số 47/2011/NĐ-CP.

DHA express cũng như bao doanh nghiệp kinh doanh trong nghành Bưu chính lúc đó rất vất vả tìm hiểu để xin được cấp Giấy phép Bưu chính.Cũng rất may mắn đến năm 2014 DHA express đã được cấp giấy.

-Đến ngày 17 tháng 02 năm 2017 Chính phủ quy định chức năng ,nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Thông Tin và Truyền Thông bằng Nghị Định số 17/2017/NĐ-CP .Một lần nữa các doanh nghiệp trong nghành bưu chính tiếp tục hoàn thiện tấm ;Văn bản xác nhận thông báo hoạt đọng bưu chính.

-Một doanh nghiệp hoạt động dịch vụ nghành Bưu chính phải cần và đủ hai giấy phép trên (mà ta thường gọi là giấy phép con) thì mới được đứng trên thị trường.