Giá cước

Cước dịch vụ COD

Cước dịch vụ COD
 
CƯỚC DỊCH VỤ PHÁT HÀNG THU TIỀN TRONG NƯỚC
       (Áp dụng từ ngày 01/06/2016)
       Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%
 
  Cước dịch vụ bao gồm: Cước dịch vụ chuyển phát và cước thu hộ - chi hộ, trong đó  
  - Cước dịch vụ chuyển phát: bao gồm DHA Express và cước các dịch vụ cộng thêm  
  - Cước dịch vụ thu hộ chi hộ: bao gồm cước COD và cước các dịch vụ cộng thêm của dịch vụ COD,
  Trong đó Cước COD được tính như sau:    
  + Cước COD theo lô (Gửi nhiều bưu gửi từ một địa chỉ đến cùng một địa chỉ nhận): 1% số tiền nhờ thu, tối thiểu 15.000 đồng/lô  
   Cước COD trong các trường hợp khác:    
       
  Nấc tiền thu hộ - chi hộ Mức cước (đồng)  
  Đến 300.000 đồng 13000  
  Trên 300.000 đến 600.000 đồng 15000  
  Trên 600.000 đến 1 triệu 17000  
  Trên 1 triệu 1.2% nhân với số tiền thu hộ, tối thiểu 18.000  
       
  Cước các dịch vụ cộng thêm của dịch vụ COD  
       
  Loại dịch vụ Mức cước (đồng)  
  1. Cước chuyển khoản 10.000 +phí chuyển tiền của ngân hàng tương đương  
  2. Cước phát tại địa chỉ 0,1 % số tiền nhờ thu, tối thiểu thu 10.000, tối đa thu 100.000  
  3. Hủy dịch vụ thu hộ - chi hộ COD: áp dụng cho trường hợp khách hàng là người yêu cầu 10.000/ tổng số tiền nhờ thu  
  Hoàn trả khách hàng cước các dịch vụ chưa sử dụng (Cước thu hộ - chi hộ và cước các dịch vụ cộng thêm khác ) nếu có  
  Thu phí phục vụ  

Bài viết liên quan
TRA CỨU VẬN ĐƠN

Vận đơn bao gồm 13 ký tự chữ & số ví dụ : MHYHH8887Y11N2

Hỗ trợ tra cứu: 0988568718
Hotline: 0988568718
dha.hp.express@gmail.com
Kinh Doanh 1: dhaexpresshn
Kinh Doanh 2: dhaexpresshp
Kinh Doanh 3: dhaexpresshcm
VIDEO
ĐỐI TÁC