Phong thủy tuệ tâm

HỢP, XUNG, HÌNH, HẠI CỦA THIÊN CAN VÀ ĐỊA CHI


 

-         Có 6 cặp địa chi tạo thành 6 cặp đối xung nhau:

Từ các cặp trực xung trên tạo thành 3 bộ tứ hành xung:

Dần – Thân, Tị - Hợi

Thìn – Tuất, Sửu – Mùi

Tý – Ngọ, Mão – Dậu

 

-         Có 4 cặp địa chi tạo thành tam hợp

Có 4 bộ tam hợp

Thân – Tý –Thìn

Dần – Ngọ - Thân

Hợi – Mão – Mùi

Tị - Dậu – Sửu

 

-         Có 6 cặp địa chi tạo thành nhị hợp
Sửu - Tý
Dần - Hợi
Tuất - Mão
Dậu - Thìn
Tị - Thân
Ngọ - Mùi

-         Có 6 cặp địa chi tương hại nhau.

 Dậu - Tuất
Thân - Hợi
Mùi - Tý
Ngọ - Sửu
Tị - Hợi
Mão - Thìn

        Địa chi tương hại:
+ Hình hại vô lễ: Tí - Mão
+ Hình hại đặc quyền: Sửu - Mùi - Tuất
+ Hình hại vong ân: Dần - Tị - Thân
+ Tự hình nhau: Thìn - thìn, ngọ - ngọ, hợi - hợi, dậu - dậu
 

 

-         Các cặp thiên can hợp nhau:

 

Ất hợp Canh

Bính hợp Tân

Đinh hợp Nhâm

Mậu hợp Quý

Kỷ hợp Giáp

 

-         Hình phạt của các thiên can

 

Canh hình Giáp

Tân hình Ất

Nhâm hình Bính

Quý hình Đinh

Giáp hình Mậu

Ất hình Kỷ

Bính hình Canh

Đinh hình Tân

Mậu hình Nhâm

Kỷ hình Quý

 

Bài viết liên quan
TRA CỨU VẬN ĐƠN

Vận đơn bao gồm 13 ký tự chữ & số ví dụ : MHYHH8887Y11N2

Hỗ trợ tra cứu: 0988568718
Hotline: 0988568718
dha.hp.express@gmail.com
Kinh Doanh 1: dhaexpresshn
Kinh Doanh 2: dhaexpresshp
Kinh Doanh 3: dhaexpresshcm
VIDEO
ĐỐI TÁC