TÍNH TRỌNG LƯỢNG

 

     Hàng trong nước

·        Đối với hàng chuyển bằng đường không:

Dài * rộng * cao / 5000 (cm) = kg

·        Đối với hàng chuyển bằng đường bộ:

Dài * rộng *cao / 3000 (cm) = kg

v     Hàng quốc tế

·        TNT: Dài * rộng *cao * 200 (m) = kg

·        DHL:   Dài * rộng *cao / 5000 (cm) = kg

·        FedEx:  Dài * rộng *cao / 5000 (cm) = kg